Mühərrik: Subaru FB20

Subaru FB20 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1995
Mühərrikin gücü, a.g. 145 - 154
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 188 (19) / 4000
196 (20) / 4000
196 (20) / 4200
198 (20) / 4200
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 4.9 - 9.4
Mühərrik növü Горизонтально-оппозитный, 4-silindrli
Püskürmə многоточечный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 145 (107) / 6000
148 (109) / 6000
148 (109) / 6200
150 (110) / 6000
150 (110) / 6200
154 (113) / 6000
Sıxılma nisbəti 10.8 - 12.5
Silindr diametri, mm 84
Porşen, mm 90
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi xeyr
CO2 emissiyası, q/km 114 - 189
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

FB20 istifadə edilən Subaru modelləri


Subaru Crosstrek (03.2017 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, GT
Subaru Forester (11.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 5 nəsil, SK/S14
Subaru Forester (03.2018 - 11.2021) jeep/suv 5 qapı, 5 nəsil, SK/S14
Subaru Forester (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 5 nəsil, SK/S14
Subaru Forester (03.2018 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 5 nəsil, SK/S14
Subaru Forester (11.2015 - 04.2018) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, SJ/S13
Subaru Forester (10.2012 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, SJ/S13
Subaru Forester (10.2010 - 10.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SH/S12
Subaru Impreza (08.2019 - ∞) restylinq, hetçbek 5 qapı, 5 nəsil
Subaru Impreza (08.2019 - ∞) restylinq, sedan, 5 nəsil
Subaru Impreza (03.2016 - 10.2019) hetçbek 5 qapı, 5 nəsil, GT
Subaru Impreza (03.2016 - 10.2019) sedan, 5 nəsil, GK/G14
Subaru Impreza (11.2014 - 09.2016) restylinq, hetçbek 5 qapı, 4 nəsil, GP/G23
Subaru Impreza (11.2014 - 09.2016) restylinq, sedan, 4 nəsil, GJ/G13
Subaru Impreza (11.2011 - 10.2014) hetçbek 5 qapı, 4 nəsil, GP/G23
Subaru Impreza (11.2011 - 10.2014) sedan, 4 nəsil, GJ/G13
Subaru Impreza (11.2011 - 07.2014) sedan, 4 nəsil, GJ/G13
Subaru XV (02.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, GT/G24
Subaru XV (03.2017 - 04.2021) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, GT/G24
Subaru XV (02.2016 - 08.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (09.2011 - 06.2016) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (09.2020 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, GT/G24
Subaru XV (03.2017 - 09.2020) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, GT/G24
Subaru XV (10.2015 - 04.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (09.2011 - 09.2015) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (10.2015 - 08.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (09.2011 - 06.2016) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33

Subaru FB20 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Subaru FB20 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Subaru FB20 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Subaru FB20 mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru FB20 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Subaru FB20 mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru FB20 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Subaru FB20 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.