Mühərrik: Subaru EJ25 sadə

Subaru EJ25 sadə mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2457
Mühərrikin gücü, a.g. 160 - 177
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 211 (22) / 2800
225 (23) / 4400
226 (23) / 4400
227 (23) / 4400
229 (23) / 4000
229 (23) / 4400
231 (24) / 3800
235 (24) / 2800
238 (24) / 2800
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 7.9 - 12.4
Mühərrik növü Горизонтально-оппозитный, 4-silindrli
Püskürmə распределенный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 160 (118) / 6000
165 (121) / 5600
167 (123) / 6000
168 (124) / 5600
170 (125) / 5600
170 (125) / 6000
173 (127) / 6000
175 (129) / 6000
177 (130) / 6000
Sıxılma nisbəti 9.5 - 10.7
Silindr diametri, mm 99.5
Porşen, mm 79
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi xeyr
CO2 emissiyası, q/km 204 - 214
Klapan DOHC
SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop xeyr

EJ25 sadə istifadə edilən Subaru modelləri


Subaru Exiga (06.2011 - 03.2015) restylinq, минивэн, 1 nəsil, YA/Y10
Subaru Exiga (06.2008 - 05.2011) минивэн, 1 nəsil, YA/Y10
Subaru Forester (10.2010 - 10.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SH/S12
Subaru Forester (01.2005 - 11.2007) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, SG/S11
Subaru Forester (02.2002 - 12.2004) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, SG/S11
Subaru Forester (01.2000 - 01.2002) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, SF/S10
Subaru Forester (02.1997 - 12.1999) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, SF/S10
Subaru Impreza WRX STI (07.2010 - 08.2014) restylinq, sedan, 3 nəsil, GE,GV/G12/G22
Subaru Impreza WRX STI (07.2010 - 08.2014) restylinq, hetçbek 5 qapı, 3 nəsil, GH,GR/G12/G22
Subaru Impreza WRX STI (10.2007 - 06.2010) hetçbek 5 qapı, 3 nəsil, GH,GR/G12/G22
Subaru Legacy (05.2012 - 10.2014) restylinq, vaqon, 5 nəsil, BR/B14
Subaru Legacy (01.2009 - 04.2012) vaqon, 5 nəsil, BR/B14
Subaru Legacy (05.2006 - 04.2009) restylinq, vaqon, 4 nəsil, BP/B13
Subaru Legacy (05.2001 - 04.2003) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BH/B12
Subaru Legacy (06.1998 - 04.2001) vaqon, 3 nəsil, BH/B12
Subaru Legacy (06.1996 - 06.1998) restylinq, vaqon, 2 nəsil, BG,BK/B11
Subaru Legacy (06.1996 - 11.1998) restylinq, sedan, 2 nəsil, BD/B11
Subaru Legacy (10.1993 - 05.1996) vaqon, 2 nəsil, BG,BK/B11
Subaru Legacy (10.1993 - 05.1996) sedan, 2 nəsil, BD/B11
Subaru Legacy B4 (05.2012 - 09.2014) restylinq, sedan, 5 nəsil, BM
Subaru Legacy B4 (05.2009 - 04.2012) sedan, 5 nəsil, BM
Subaru Legacy B4 (05.2006 - 04.2009) restylinq, sedan, 4 nəsil, BL
Subaru Legacy B4 (05.2001 - 04.2003) restylinq, sedan, 3 nəsil, BE
Subaru Legacy Lancaster (05.2001 - 05.2003) restylinq, vaqon, 2 nəsil, BH
Subaru Legacy Lancaster (06.1998 - 04.2001) vaqon, 2 nəsil, BH
Subaru Legacy Lancaster (08.1995 - 05.1998) vaqon, 1 nəsil, BG
Subaru Outback (05.2009 - 04.2012) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, BR/B14
Subaru Outback (05.2006 - 04.2009) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (10.2003 - 04.2006) vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (05.2006 - 09.2009) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (10.2003 - 08.2006) vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (05.2006 - 02.2009) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (01.2004 - 04.2007) vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (05.2006 - 09.2009) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru Outback (10.2003 - 07.2006) vaqon, 3 nəsil, BP

Subaru EJ25 sadə – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Subaru EJ25 sadə mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Subaru EJ25 sadə mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Subaru EJ25 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru EJ25 sadə mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Subaru EJ25 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru EJ25 sadə mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Subaru EJ25 sadə mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.