Mühərrik: Subaru EE20Z

Subaru EE20Z mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1998
Mühərrikin gücü, a.g. 147 - 150
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 350 (36) / 1800
350 (36) / 2400
350 (36) / 2800
350 (36) / 41800
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 5.9 - 6.8
Mühərrik növü Горизонтально-оппозитный, 4-silindrli
Püskürmə birbaşa yanacaq yeridilməsi Common-rail
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 147 (108) / 3600
150 (110) / 3600
150 (110) / 3800
Sıxılma nisbəti 15.2 - 16.3
Silindr diametri, mm 86
Porşen, mm 86 - 96
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 141 - 167
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

EE20Z istifadə edilən Subaru modelləri


Subaru Forester (10.2012 - 02.2016) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, SJ/S13
Subaru Forester (10.2010 - 02.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SH/S12
Subaru Forester (12.2007 - 09.2010) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SH/S12
Subaru Impreza (04.2007 - 06.2012) hetçbek 5 qapı, 3 nəsil, GH,GR/G12/G22
Subaru Legacy (05.2012 - 03.2015) restylinq, vaqon, 5 nəsil, BR/B14
Subaru Legacy (05.2012 - 03.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, BM/B14
Subaru Legacy (01.2009 - 01.2013) vaqon, 5 nəsil, BR/B14
Subaru Legacy (01.2009 - 01.2013) sedan, 5 nəsil, BM/B14
Subaru Legacy (05.2006 - 08.2009) restylinq, sedan, 4 nəsil, BL/B13
Subaru Legacy (05.2006 - 08.2009) restylinq, vaqon, 4 nəsil, BP/B13
Subaru Outback (05.2012 - 03.2015) restylinq, vaqon, 4 nəsil, BR/B14
Subaru Outback (05.2009 - 01.2013) vaqon, 4 nəsil, BR/B14
Subaru Outback (05.2006 - 09.2009) restylinq, vaqon, 3 nəsil, BP
Subaru XV (10.2015 - 08.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33
Subaru XV (09.2011 - 06.2016) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, GP/G33

Subaru EE20Z – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Subaru EE20Z mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Subaru EE20Z mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Subaru EE20Z mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru EE20Z mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Subaru EE20Z mühərrikləri

Daxiliyanma Subaru EE20Z mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Subaru EE20Z mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.