Mühərrik: Mercedes OM936

Mercedes OM936 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 7698
Mühərrikin gücü, a.g. 238 - 354
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 1,000 (102) / 1600
1,100 (112) / 1600
1,200 (122) / 1600
1,300 (133) / 1600
1,400 (143) / 1600
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 238 (175) / 2200
272 (200) / 2200
299 (220) / 2200
320 (235) / 2200
354 (260) / 2200
Sıxılma nisbəti 17
Silindr diametri, mm 110
Porşen, mm 135
Supercharger Turbo
Hər silindr üçün klapanların sayı 4

OM936 istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz Actros 4x2 (07.2011 - ∞) шасси, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 4x2 (07.2011 - ∞) седельный тягач, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 6x2 (07.2011 - ∞) шасси, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Arocs 4x2 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x2 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x4 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x4 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x2 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x4 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x4 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil

Mercedes OM936 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes OM936 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes OM936 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes OM936 mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM936 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes OM936 mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM936 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes OM936 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.