Mühərrik: Mercedes OM470

Mercedes OM470 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 10677
Mühərrikin gücü, a.g. 326 - 455
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 1,700 (173) / 1100
1,800 (184) / 1100
1,900 (194) / 1100
2,100 (214) / 1100
2,200 (224) / 1100
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 326 (240) / 1600
360 (265) / 1800
394 (290) / 1800
428 (315) / 1800
455 (335) / 1600
Sıxılma nisbəti 17
Silindr diametri, mm 125
Porşen, mm 145
Supercharger Turbo
Hər silindr üçün klapanların sayı 4

OM470 istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz Actros 4x2 (07.2011 - ∞) шасси, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 4x2 (07.2011 - ∞) седельный тягач, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 6x2 (07.2011 - ∞) шасси, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 6x2 (07.2011 - ∞) седельный тягач, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Actros 6x4 (07.2011 - ∞) седельный тягач, 4 nəsil, MP4
Mercedes-Benz Arocs 4x2 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x2 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x2 (01.2013 - ∞) седельный тягач, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x4 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x4 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 4x4 (01.2013 - ∞) седельный тягач, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x2 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x2 (01.2013 - ∞) седельный тягач, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x4 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x4 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x4 (01.2013 - ∞) седельный тягач, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x6 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x6 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 6x6 (01.2013 - ∞) седельный тягач, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 8x2 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 8x4 (01.2013 - ∞) шасси, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 8x4 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 8x6 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Mercedes-Benz Arocs 8x8 (01.2013 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil

Mercedes OM470 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes OM470 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes OM470 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes OM470 mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM470 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes OM470 mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM470 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes OM470 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.