Mühərrik: Mercedes OM 642 LS DE 30 LA

Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2987
Mühərrikin gücü, a.g. 190 - 340
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 440 (45) / 2800
510 (52) / 2800
540 (55) / 2400
550 (56) / 3200
620 (63) / 1600
620 (63) / 2400
700 (71) / 3200
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 5.9 - 9.5
Mühərrik növü V-şəkilli, 6-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 190 (140) / 4000
224 (165) / 3800
231 (170) / 3800
249 (183) / 3400
249 (183) / 3600
250 (184) / 3600
252 (185) / 3600
255 (188) / 3600
258 (190) / 3400
258 (190) / 3600
265 (195) / 3800
340 (250) / 4400
Sıxılma nisbəti 10.5 - 18
Silindr diametri, mm 83
Porşen, mm 92
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 133 - 253
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

OM 642 LS DE 30 LA istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 02.2014) restylinq, vaqon, 3 nəsil, S204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 02.2014) restylinq, sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 04.2017) restylinq, vaqon, 2 nəsil, X218
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 10.2017) restylinq, sedan, 2 nəsil, C218
Mercedes-Benz CLS-Class (10.2010 - 07.2014) sedan, 2 nəsil, C218
Mercedes-Benz CLS-Class (09.2010 - 07.2014) vaqon, 2 nəsil, X218
Mercedes-Benz E-Class (03.2017 - 06.2020) vaqon, 5 nəsil, S213
Mercedes-Benz E-Class (05.2013 - 10.2016) restylinq, vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (05.2013 - 06.2016) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (04.2013 - 02.2017) restylinq, kupe, 4 nəsil, S207
Mercedes-Benz E-Class (04.2013 - 12.2017) restylinq, kabrio, 4 nəsil, A207
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 12.2015) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 03.2016) restylinq, vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (01.2010 - 03.2013) kabrio, 4 nəsil, A207
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 03.2013) kupe, 4 nəsil, C207
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 12.2012) vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (01.2009 - 12.2012) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz G-Class (01.2018 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, W463
Mercedes-Benz GL-Class (09.2012 - 11.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GL-Class (04.2012 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GL-Class (06.2009 - 09.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X164
Mercedes-Benz GLC (06.2014 - 03.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X253
Mercedes-Benz GLC Coupe (06.2016 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C253
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE Coupe (12.2014 - 08.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C292
Mercedes-Benz GLK-Class (10.2008 - 08.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X204
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz M-Class (07.2011 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, W166
Mercedes-Benz M-Class (04.2008 - 06.2011) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W164
Mercedes-Benz R-Class (04.2010 - 07.2013) 2-й restylinq, минивэн, 1 nəsil, W251
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (06.2009 - 05.2013) restylinq, sedan, 5 nəsil, W221
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz X-Class (07.2017 - 06.2020) пикап, 1 nəsil, 470

Mercedes OM 642 LS DE 30 LA – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes OM 642 LS DE 30 LA mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.