Mühərrik: Mercedes OM 612 DE 27 LA

Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2685
Mühərrikin gücü, a.g. 154 - 170
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 330 (34) / 2400
370 (38) / 2600
370 (38) / 2800
400 (41) / 2600
400 (41) / 2800
425 (43) / 2500
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.9 - 10.9
Mühərrik növü Sıralı, 5-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 154 (113) / 3800
156 (115) / 3800
163 (120) / 4200
170 (125) / 4200
Sıxılma nisbəti 18 - 19
Silindr diametri, mm 88
Porşen, mm 88.34
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 178 - 289
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4

OM 612 DE 27 LA istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz C-Class (03.2004 - 02.2007) restylinq, sedan, 2 nəsil, W203
Mercedes-Benz C-Class (03.2004 - 02.2008) restylinq, vaqon, 2 nəsil, S203
Mercedes-Benz C-Class (03.2001 - 02.2004) vaqon, 2 nəsil, S203
Mercedes-Benz C-Class (03.2000 - 02.2004) sedan, 2 nəsil, W203
Mercedes-Benz CLK-Class (05.2005 - 02.2009) restylinq, kupe, 2 nəsil, C209
Mercedes-Benz CLK-Class (03.2002 - 04.2005) kupe, 2 nəsil, C209
Mercedes-Benz CLK-Class (03.2002 - 04.2005) kupe, 2 nəsil, C209
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 12.2002) restylinq, vaqon, 2 nəsil, S210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 03.2002) restylinq, sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 02.2002) restylinq, sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 02.2003) restylinq, vaqon, 2 nəsil, S210
Mercedes-Benz G-Class (02.2002 - 08.2006) 3-й restylinq, jeep/suv 3 дв., 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz G-Class (02.2002 - 08.2006) 3-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz M-Class (09.2001 - 03.2005) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163
Mercedes-Benz M-Class (09.2001 - 03.2005) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163
Mercedes-Benz M-Class (02.1997 - 08.2001) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163

Mercedes OM 612 DE 27 LA – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes OM 612 DE 27 LA mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.