Mühərrik: Mercedes M 276 DE 30 AL

Mercedes M 276 DE 30 AL mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2996
Mühərrikin gücü, a.g. 328 - 401
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 480 (49) / 1600
480 (49) / 4000
500 (51) / 1600
500 (51) / 1800
500 (51) / 4000
500 (51) / 4200
500 (51) / 4500
520 (53) / 4000
520 (53) / 4200
520 (53) / 4500
520 (53) / 5000
650 (66) / 4000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 2.8 - 12.4
Mühərrik növü V-şəkilli, 6-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 328 (241) / 6000
329 (242) / 6000
333 (245) / 5250
333 (245) / 5500
333 (245) / 6000
362 (266) / 6000
367 (270) / 5500
367 (270) / 6000
367 (270) / 6100
385 (283) / 6000
390 (287) / 6000
390 (287) / 6100
401 (295) / 6100
Sıxılma nisbəti 9.8 - 10.7
Silindr diametri, mm 88
Porşen, mm 82.1
Supercharger Turbo
Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 65 - 242
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

M 276 DE 30 AL istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz C-Class (04.2018 - 03.2020) restylinq, kabrio, 4 nəsil, A205
Mercedes-Benz C-Class (04.2018 - 08.2021) restylinq, kupe, 4 nəsil, C205
Mercedes-Benz C-Class (03.2018 - 03.2020) restylinq, vaqon, 4 nəsil, S205
Mercedes-Benz C-Class (03.2018 - 03.2021) restylinq, sedan, 4 nəsil, W205
Mercedes-Benz C-Class (06.2016 - 04.2018) kabrio, 4 nəsil, A205
Mercedes-Benz C-Class (08.2015 - 08.2018) kupe, 4 nəsil, C205
Mercedes-Benz C-Class (12.2013 - 08.2018) sedan, 4 nəsil, W205
Mercedes-Benz C-Class (01.2014 - 05.2018) sedan, 4 nəsil, W205
Mercedes-Benz C-Class (12.2013 - 05.2018) sedan, 4 nəsil, W205
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 04.2017) restylinq, vaqon, 2 nəsil, X218
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 10.2017) restylinq, sedan, 2 nəsil, C218
Mercedes-Benz E-Class (10.2020 - ∞) restylinq, kupe, 5 nəsil, C238
Mercedes-Benz E-Class (09.2020 - ∞) restylinq, vaqon, 5 nəsil, S213
Mercedes-Benz E-Class (09.2020 - ∞) restylinq, sedan, 5 nəsil, W213
Mercedes-Benz E-Class (05.2017 - 09.2020) kupe, 5 nəsil, C238
Mercedes-Benz E-Class (11.2016 - 08.2020) vaqon, 5 nəsil, S213
Mercedes-Benz E-Class (07.2016 - 08.2020) sedan, 5 nəsil, W213
Mercedes-Benz E-Class (01.2016 - 06.2020) sedan, 5 nəsil, W213
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 12.2015) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (04.2013 - 02.2017) restylinq, kupe, 4 nəsil, S207
Mercedes-Benz E-Class (04.2013 - 12.2017) restylinq, kabrio, 4 nəsil, A207
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 12.2015) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 03.2016) restylinq, vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz GL-Class (09.2012 - 11.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GL-Class (04.2012 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GLC (03.2019 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X253
Mercedes-Benz GLC (06.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X253
Mercedes-Benz GLC (06.2014 - 03.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X253
Mercedes-Benz GLC (06.2014 - 03.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X253
Mercedes-Benz GLC Coupe (03.2019 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C253
Mercedes-Benz GLC Coupe (03.2016 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C253
Mercedes-Benz GLC Coupe (06.2016 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C253
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE Coupe (12.2014 - 08.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C292
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz M-Class (07.2011 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, W166
Mercedes-Benz S-Class (03.2018 - 08.2020) 2-й restylinq, sedan, 6 nəsil, X222
Mercedes-Benz S-Class (09.2017 - 08.2020) restylinq, kupe, 6 nəsil, C217
Mercedes-Benz S-Class (04.2017 - 06.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, X222
Mercedes-Benz S-Class (04.2017 - 08.2020) restylinq, sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (11.2014 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, X222
Mercedes-Benz S-Class (03.2014 - 11.2017) kupe, 6 nəsil, C217
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (08.2017 - 12.2020) restylinq, sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (10.2013 - 07.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2018) sedan, 6 nəsil
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz SL-Class (04.2016 - ∞) restylinq, kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (03.2012 - 03.2017) kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (04.2016 - 06.2019) restylinq, kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (03.2012 - 03.2016) kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SLC-Class (01.2016 - 06.2019) kabrio, 2 nəsil, R172

Mercedes M 276 DE 30 AL – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 276 DE 30 AL mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 276 DE 30 AL mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 276 DE 30 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 276 DE 30 AL mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 276 DE 30 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 276 DE 30 AL mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 276 DE 30 AL mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.