Mühərrik: Mercedes M 271 DE 18 AL

Mercedes M 271 DE 18 AL mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1796
Mühərrikin gücü, a.g. 156 - 204
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 250 (26) / 1600
250 (26) / 4200
270 (28) / 1800
270 (28) / 4200
270 (28) / 4600
310 (32) / 2000
310 (32) / 4300
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.9 - 9.3
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 156 (115) / 5000
156 (115) / 5300
184 (135) / 5250
184 (135) / 5500
204 (150) / 5250
204 (150) / 5500
Sıxılma nisbəti 9.8 - 11.4
Silindr diametri, mm 82
Porşen, mm 85
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 151 - 185
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

M 271 DE 18 AL istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz C-Class (05.2011 - 06.2014) restylinq, sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz C-Class (06.2007 - 04.2011) sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 02.2014) restylinq, vaqon, 3 nəsil, S204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 08.2015) restylinq, kupe, 3 nəsil, C204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 02.2014) restylinq, sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz C-Class (12.2007 - 02.2011) vaqon, 3 nəsil, S204
Mercedes-Benz C-Class (03.2007 - 02.2011) sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 10.2013) restylinq, vaqon, 3 nəsil, S204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 08.2015) restylinq, kupe, 3 nəsil, C204
Mercedes-Benz C-Class (03.2011 - 02.2014) restylinq, sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz C-Class (03.2007 - 02.2011) sedan, 3 nəsil, W204
Mercedes-Benz E-Class (02.2010 - 04.2013) vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (07.2009 - 07.2013) kupe, 4 nəsil, C207
Mercedes-Benz E-Class (05.2009 - 04.2013) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2010 - 03.2013) kabrio, 4 nəsil, A207
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 03.2013) kupe, 4 nəsil, C207
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 12.2012) vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (01.2009 - 12.2012) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2010 - 03.2013) kabrio, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (09.2009 - 12.2012) vaqon, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 03.2013) kupe, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2009 - 12.2012) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz SLK-Class (01.2011 - 01.2016) kabrio, 3 nəsil, R172
Mercedes-Benz SLK-Class (01.2011 - 01.2016) kabrio, 3 nəsil, R172

Mercedes M 271 DE 18 AL – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 271 DE 18 AL mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 271 DE 18 AL mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 271 DE 18 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 271 DE 18 AL mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 271 DE 18 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 271 DE 18 AL mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 271 DE 18 AL mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.