Mühərrik: Mercedes M 178 DE 40 AL

Mercedes M 178 DE 40 AL mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 3982
Mühərrikin gücü, a.g. 462 - 639
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 600 (61) / 5000
630 (64) / 5000
650 (66) / 4750
670 (68) / 5000
680 (69) / 5500
680 (69) / 5750
700 (71) / 4000
700 (71) / 5500
800 (82) / 5000
900 (92) / 4500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin AI-95
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 9.6 - 12.4
Mühərrik növü V-şəkilli, 8-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 462 (340) / 6000
469 (345) / 5500
476 (350) / 6000
510 (375) / 6250
522 (384) / 6250
557 (410) / 6750
585 (430) / 6250
585 (430) / 6500
639 (470) / 6500
Sıxılma nisbəti 8.6 - 10.5
Silindr diametri, mm 83
Porşen, mm 92
Supercharger Turbo
Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 209 - 284
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

M 178 DE 40 AL istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz AMG GT (03.2018 - ∞) restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, X290
Mercedes-Benz AMG GT (01.2017 - 05.2020) restylinq, kabrio, 1 nəsil, R190
Mercedes-Benz AMG GT (01.2017 - 12.2021) restylinq, hetçbek 3 дв., 1 nəsil, C190
Mercedes-Benz AMG GT (09.2016 - 09.2018) kabrio, 1 nəsil, R190
Mercedes-Benz AMG GT (09.2014 - 11.2018) hetçbek 3 дв., 1 nəsil, C190
Mercedes-Benz S-Class (03.2018 - 08.2020) 2-й restylinq, sedan, 6 nəsil, X222
Mercedes-Benz S-Class (04.2017 - 06.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, X222

Mercedes M 178 DE 40 AL – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 178 DE 40 AL mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 178 DE 40 AL mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 178 DE 40 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 178 DE 40 AL mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 178 DE 40 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 178 DE 40 AL mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 178 DE 40 AL mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.