Mühərrik: Mercedes M 157 DE 55 AL

Mercedes M 157 DE 55 AL mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 5461
Mühərrikin gücü, a.g. 518 - 585
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 700 (71) / 1750
700 (71) / 5000
700 (71) / 5500
720 (73) / 1750
720 (73) / 5000
720 (73) / 5250
720 (73) / 5520
760 (78) / 5000
760 (78) / 5250
800 (82) / 1750
800 (82) / 2000
800 (82) / 4500
800 (82) / 5000
900 (92) / 2250
900 (92) / 3750
900 (92) / 4500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin AI-95
Benzin AI-98
Benzin AI-91
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 9.9 - 15.7
Mühərrik növü V-şəkilli, 8-silindrli
Püskürmə DOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 518 (381) / 5750
524 (385) / 5250
525 (386) / 5750
537 (395) / 5500
544 (400) / 5250
544 (400) / 5500
544 (400) / 5750
550 (405) / 5750
557 (410) / 5500
557 (410) / 5750
558 (410) / 5500
558 (410) / 5750
564 (415) / 5500
571 (420) / 5500
577 (424) / 5500
585 (430) / 5500
Sıxılma nisbəti 10
Silindr diametri, mm 98
Porşen, mm 90.5
Supercharger Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 192 - 322
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

M 157 DE 55 AL istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz CL-Class (06.2010 - 06.2014) restylinq, kupe, 3 nəsil, C216
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 04.2017) restylinq, vaqon, 2 nəsil, X218
Mercedes-Benz CLS-Class (08.2014 - 10.2017) restylinq, sedan, 2 nəsil, C218
Mercedes-Benz CLS-Class (10.2010 - 07.2014) sedan, 2 nəsil, C218
Mercedes-Benz CLS-Class (09.2010 - 07.2014) vaqon, 2 nəsil, X218
Mercedes-Benz E-Class (05.2013 - 06.2016) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (05.2009 - 04.2013) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 12.2015) restylinq, sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (01.2013 - 03.2016) restylinq, vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (03.2009 - 12.2012) vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (01.2009 - 12.2012) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz E-Class (09.2009 - 03.2013) vaqon, 4 nəsil, S212
Mercedes-Benz E-Class (01.2009 - 03.2013) sedan, 4 nəsil, W212
Mercedes-Benz G-Class (09.2015 - 02.2018) 7-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz G-Class (04.2012 - 08.2015) 6-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz GL-Class (09.2012 - 11.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GL-Class (04.2012 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, X166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE (03.2015 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W166
Mercedes-Benz GLE Coupe (12.2014 - 08.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, C292
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz GLS-Class (11.2015 - 04.2019) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, X166
Mercedes-Benz M-Class (07.2011 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, W166
Mercedes-Benz S-Class (09.2015 - 11.2017) kabrio, 6 nəsil, A217
Mercedes-Benz S-Class (03.2014 - 11.2017) kupe, 6 nəsil, C217
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (06.2009 - 05.2013) restylinq, sedan, 5 nəsil, W221
Mercedes-Benz S-Class (10.2013 - 07.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (09.2009 - 09.2013) restylinq, sedan, 5 nəsil, W221
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2018) sedan, 6 nəsil
Mercedes-Benz S-Class (05.2013 - 05.2017) sedan, 6 nəsil, W222
Mercedes-Benz S-Class (06.2009 - 05.2013) restylinq, sedan, 5 nəsil, W221
Mercedes-Benz SL-Class (04.2016 - ∞) restylinq, kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (03.2012 - 03.2017) kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (04.2016 - 06.2019) restylinq, kabrio, 6 nəsil, R231
Mercedes-Benz SL-Class (03.2012 - 03.2016) kabrio, 6 nəsil, R231

Mercedes M 157 DE 55 AL – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 157 DE 55 AL mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 157 DE 55 AL mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 157 DE 55 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 157 DE 55 AL mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 157 DE 55 AL mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 157 DE 55 AL mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 157 DE 55 AL mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.