Mühərrik: Mercedes M 113 E 55 sadə

Mercedes M 113 E 55 sadə mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 5439
Mühərrikin gücü, a.g. 347 - 400
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 450 (46) / 5750
510 (52) / 2800
510 (52) / 3000
510 (52) / 4000
510 (52) / 4500
520 (53) / 3750
530 (54) / 3000
530 (54) / 3150
530 (54) / 3250
530 (54) / 4500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 11.9 - 16.1
Mühərrik növü V-şəkilli, 8-silindrli
Püskürmə SOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 347 (255) / 5500
353 (260) / 5500
354 (260) / 5500
360 (265) / 5500
360 (265) / 5750
367 (270) / 6100
400 (294) / 5750
Sıxılma nisbəti 10.5 - 11.3
Silindr diametri, mm 89.9 - 97
Porşen, mm 84 - 95
CO2 emissiyası, q/km 235 - 354
Klapan SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 3

M 113 E 55 sadə istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz C-Class (03.2004 - 02.2007) restylinq, sedan, 2 nəsil, W203
Mercedes-Benz C-Class (03.2004 - 02.2008) restylinq, vaqon, 2 nəsil, S203
Mercedes-Benz C-Class (03.1997 - 08.2000) restylinq, sedan, 1 nəsil, W202
Mercedes-Benz C-Class (03.1997 - 02.2001) restylinq, vaqon, 1 nəsil, S202
Mercedes-Benz CL-Class (03.1999 - 05.2002) kupe, 2 nəsil, C215
Mercedes-Benz CLK-Class (06.1997 - 10.2002) kupe, 1 nəsil, C208
Mercedes-Benz CLS-Class (04.2004 - 03.2008) sedan, 1 nəsil, C219
Mercedes-Benz CLS-Class (04.2004 - 01.2008) sedan, 1 nəsil, C219
Mercedes-Benz E-Class (10.1999 - 05.2002) restylinq, sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 12.2002) restylinq, vaqon, 2 nəsil, S210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 03.2002) restylinq, sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz E-Class (03.1996 - 06.1999) vaqon, 2 nəsil, S210
Mercedes-Benz E-Class (05.1995 - 07.1999) sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz E-Class (07.1999 - 02.2002) restylinq, sedan, 2 nəsil, W210
Mercedes-Benz M-Class (09.2001 - 03.2005) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163
Mercedes-Benz M-Class (09.2001 - 03.2005) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163
Mercedes-Benz M-Class (02.1997 - 08.2001) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, W163
Mercedes-Benz S-Class (11.1998 - 10.2002) sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz S-Class (09.1998 - 08.2002) sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz S-Class (09.1998 - 08.2002) sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz SL-Class (04.1998 - 06.2001) 2-й restylinq, kabrio, 4 nəsil, R129
Mercedes-Benz SLK-Class (12.2007 - 03.2011) restylinq, kabrio, 2 nəsil, R171
Mercedes-Benz SLK-Class (03.2004 - 03.2008) kabrio, 2 nəsil, R171
Mercedes-Benz SLK-Class (12.2007 - 03.2011) restylinq, kabrio, 2 nəsil, R171
Mercedes-Benz SLK-Class (03.2004 - 03.2008) kabrio, 2 nəsil, R171

Mercedes M 113 E 55 sadə – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 113 E 55 sadə mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 sadə mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 113 E 55 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 sadə mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 113 E 55 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 sadə mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 113 E 55 sadə mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.