Mühərrik: Mercedes M 113 E 55 ML

Mercedes M 113 E 55 ML mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 5439
Mühərrikin gücü, a.g. 476 - 582
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 700 (71) / 2650
700 (71) / 2750
700 (71) / 4000
700 (71) / 4500
720 (73) / 4000
800 (82) / 3500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 12.9 - 16.4
Mühərrik növü V-şəkilli, 8-silindrli
Püskürmə SOHC
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 367 (270) / 6100
476 (350) / 6100
500 (368) / 6100
507 (373) / 6100
517 (380) / 6100
582 (428) / 6100
Sıxılma nisbəti 9 - 10.5
Silindr diametri, mm 97 - 98
Porşen, mm 90.5 - 92
Supercharger Компрессор
CO2 emissiyası, q/km 307 - 400
Klapan SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 3 - 4
Start-Stop xeyr

M 113 E 55 ML istifadə edilən Mercedes modelləri


Mercedes-Benz CL-Class (06.2002 - 02.2006) restylinq, kupe, 2 nəsil, C215
Mercedes-Benz CLK-Class (05.2005 - 03.2010) restylinq, kabrio, 2 nəsil, A209
Mercedes-Benz CLK-Class (05.2005 - 04.2009) restylinq, kupe, 2 nəsil, C209
Mercedes-Benz CLK-Class (03.2002 - 04.2005) kupe, 2 nəsil, C209
Mercedes-Benz E-Class (01.2003 - 08.2006) vaqon, 3 nəsil, S211
Mercedes-Benz E-Class (01.2002 - 08.2006) sedan, 3 nəsil, W211
Mercedes-Benz E-Class (01.2003 - 08.2006) vaqon, 3 nəsil, S211
Mercedes-Benz E-Class (03.2002 - 08.2006) sedan, 3 nəsil, W211
Mercedes-Benz E-Class (06.2002 - 07.2006) sedan, 3 nəsil, W211
Mercedes-Benz G-Class (09.2008 - 03.2012) 5-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz G-Class (09.2006 - 08.2008) 4-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz G-Class (02.2002 - 08.2006) 3-й restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, W463
Mercedes-Benz S-Class (11.2002 - 09.2005) restylinq, sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz S-Class (09.2002 - 08.2005) restylinq, sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz S-Class (09.2002 - 08.2005) restylinq, sedan, 4 nəsil, W220
Mercedes-Benz SL-Class (03.2006 - 02.2008) restylinq, kabrio, 5 nəsil, R230
Mercedes-Benz SL-Class (07.2001 - 02.2006) kabrio, 5 nəsil, R230
Mercedes-Benz SL-Class (03.2006 - 02.2008) restylinq, kabrio, 5 nəsil, R230
Mercedes-Benz SL-Class (07.2001 - 02.2006) kabrio, 5 nəsil, R230

Mercedes M 113 E 55 ML – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Mercedes M 113 E 55 ML mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 ML mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Mercedes M 113 E 55 ML mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 ML mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Mercedes M 113 E 55 ML mühərrikləri

Daxiliyanma Mercedes M 113 E 55 ML mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Mercedes M 113 E 55 ML mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.