Mühərrik: KIA G4KD

KIA G4KD mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1998
Mühərrikin gücü, a.g. 150 - 166
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 190 (19) / 4600
194 (20) / 4300
195 (20) / 4600
196 (20) / 4800
197 (20) / 4500
197 (20) / 4600
198 (20) / 4600
205 (21) / 4000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 7.9 - 11.8
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə Инжектор
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 150 (110) / 6200
150 (110) / 6500
152 (112) / 6500
156 (115) / 6200
162 (119) / 6500
163 (120) / 6200
163 (120) / 6500
164 (121) / 6200
165 (121) / 6200
166 (122) / 6200
184 (135) / 6200
Sıxılma nisbəti 10.5 - 11.5
Silindr diametri, mm 81 - 86
Porşen, mm 86 - 97
CO2 emissiyası, q/km 170 - 200
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

G4KD istifadə edilən KIA modelləri


Kia Cerato (10.2008 - 03.2013) sedan, 2 nəsil, TD
Kia Cerato Koup (03.2008 - 11.2013) kupe, 1 nəsil, TD
Kia Forte (04.2010 - 04.2013) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, TD
Kia Forte (02.2009 - 04.2013) kupe, 1 nəsil, TD
Kia Forte (08.2008 - 04.2013) sedan, 1 nəsil, TD
Kia K5 (04.2010 - 06.2013) sedan, 1 nəsil, TF
Kia Magentis (06.2009 - 12.2010) restylinq, sedan, 2 nəsil, MG
Kia Optima (07.2018 - 11.2020) restylinq, sedan, 4 nəsil, JF
Kia Optima (03.2016 - 11.2018) sedan, 4 nəsil, JF
Kia Optima (03.2016 - 08.2018) vaqon, 4 nəsil
Kia Optima (03.2016 - 08.2018) sedan, 4 nəsil, JF
Kia Optima (04.2013 - 02.2016) restylinq, sedan, 3 nəsil, TF
Kia Optima (03.2010 - 09.2013) sedan, 3 nəsil, TF
Kia Sportage (04.2014 - 03.2016) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL
Kia Sportage (08.2010 - 03.2014) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL
Kia Sportage (08.2010 - 03.2014) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL
Kia Sportage (08.2010 - 03.2014) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL

KIA G4KD – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

KIA G4KD mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma KIA G4KD mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

KIA G4KD mühərrikləri

Daxiliyanma KIA G4KD mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

KIA G4KD mühərrikləri

Daxiliyanma KIA G4KD mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil KIA G4KD mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.