Mühərrik: KIA D4FD

KIA D4FD mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1685
Mühərrikin gücü, a.g. 115 - 141
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 255 (26) / 2500
260 (27) / 1250
260 (27) / 2750
280 (29) / 2750
320 (33) / 2500
331 (34) / 1750
340 (35) / 1750
340 (35) / 2500
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 4.9 - 6.1
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə Common Rail, непосредственный впрыск
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 115 (85) / 4000
136 (100) / 4000
141 (104) / 4000
Sıxılma nisbəti 15.7 - 17
Silindr diametri, mm 77.2
Porşen, mm 90
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 115 - 139
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

D4FD istifadə edilən KIA modelləri


Kia Carens (03.2013 - 08.2018) минивэн, 3 nəsil, RP
Kia Sportage (10.2015 - 08.2018) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, QL
Kia Sportage (04.2014 - 03.2016) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL
Kia Sportage (08.2010 - 03.2014) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL
Kia Sportage (08.2010 - 03.2014) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, SL

KIA D4FD – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

KIA D4FD mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma KIA D4FD mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

KIA D4FD mühərrikləri

Daxiliyanma KIA D4FD mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

KIA D4FD mühərrikləri

Daxiliyanma KIA D4FD mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil KIA D4FD mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.