Mühərrik: KIA B6 sadə

KIA B6 sadə mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1597
Mühərrikin gücü, a.g. 73 - 130
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 122 (12) / 3500
123 (13) / 2500
125 (13) / 3000
127 (13) / 3000
127 (13) / 3500
128 (13) / 3000
132 (13) / 4500
137 (14) / 5500
141 (14) / 4700
145 (15) / 4000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6 - 10.9
Mühərrik növü 4-silindrli, SOHC
Püskürmə Многоточечный впрыск
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 101 (74) / 5500
104 (76) / 5800
110 (81) / 6500
130 (96) / 7000
73 (54) / 5500
80 (59) / 5000
84 (62) / 3400
85 (63) / 5500
86 (63) / 5500
88 (65) / 3400
91 (67) / 6500
Sıxılma nisbəti 9.5 - 10
Silindr diametri, mm 78.7
Porşen, mm 83.8
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi xeyr
Klapan DOHC
SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 2 - 4
Start-Stop xeyr

B6 sadə istifadə edilən KIA modelləri


Kia Rio (10.2002 - 02.2005) restylinq, vaqon, 1 nəsil, DC
Kia Rio (10.2002 - 02.2005) restylinq, sedan, 1 nəsil, DC
Kia Sephia (09.1992 - 05.1994) sedan, 1 nəsil

KIA B6 sadə – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

KIA B6 sadə mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma KIA B6 sadə mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

KIA B6 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma KIA B6 sadə mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

KIA B6 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma KIA B6 sadə mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil KIA B6 sadə mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.