Mühərrik: KIA B5

KIA B5 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1498
Mühərrikin gücü, a.g. 75 - 120
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 112 (11) / 3200
112 (11) / 3500
120 (12) / 2500
122 (12) / 4000
123 (13) / 4000
127 (13) / 4500
127 (13) / 5500
132 (13) / 5000
132 (13) / 5500
135 (14) / 4000
135 (14) / 4500
145 (15) / 2500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.8 - 8.9
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə электронная система впрыска топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 100 (74) / 6000
105 (77) / 5500
110 (81) / 6500
115 (85) / 6500
120 (88) / 6500
75 (55) / 5700
76 (56) / 6000
80 (59) / 5500
91 (67) / 6500
92 (68) / 5500
94 (69) / 6500
Sıxılma nisbəti 9.6
Silindr diametri, mm 78
Porşen, mm 78.4
Klapan DOHC
SOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 2 - 4
Start-Stop xeyr

B5 istifadə edilən KIA modelləri


Kia Avella (09.1995 - 02.2003) sedan, 1 nəsil
Kia Sephia (05.1996 - 11.1998) restylinq, liftback, 1 nəsil, FA
Kia Sephia (06.1994 - 11.1998) restylinq, sedan, 1 nəsil, FA

KIA B5 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

KIA B5 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma KIA B5 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

KIA B5 mühərrikləri

Daxiliyanma KIA B5 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

KIA B5 mühərrikləri

Daxiliyanma KIA B5 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil KIA B5 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.