Mühərrik: Hyundai G6DB sadə

Hyundai G6DB sadə mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 3342
Mühərrikin gücü, a.g. 223 - 290
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 219 (22) / 4250
303 (31) / 3500
305 (31) / 3500
306 (31) / 3500
306 (31) / 4500
307 (31) / 4500
308 (31) / 3500
310 (32) / 4500
318 (32) / 5300
342 (35) / 5300
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Газ/бензин
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 10.8 - 13.8
Mühərrik növü V-şəkilli, 6-silindrli
Püskürmə CVVT
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 223 (164) / 6000
233 (171) / 6000
234 (172) / 6000
235 (173) / 5800
235 (173) / 6000
245 (180) / 6000
247 (182) / 6000
248 (182) / 6000
249 (183) / 6000
250 (184) / 6400
290 (213) / 6400
Sıxılma nisbəti 10.4 - 11.5
Silindr diametri, mm 92.7
Porşen, mm 83.8
CO2 emissiyası, q/km 258
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop xeyr

G6DB sadə istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Equus (11.2003 - 12.2008) restylinq, sedan, 1 nəsil, LZ/YJ
Hyundai Grandeur (12.2009 - 11.2011) restylinq, sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai Grandeur (09.2005 - 11.2009) sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai Grandeur (12.2009 - 11.2011) restylinq, sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai Grandeur (09.2005 - 11.2009) sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai Grandeur (03.2005 - 02.2009) sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai NF (08.2004 - 03.2008) sedan, 1 nəsil
Hyundai Santa Fe (01.2006 - 07.2009) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, CM
Hyundai Sonata (11.2007 - 08.2009) restylinq, sedan, 5 nəsil, NF
Hyundai Sonata (09.2004 - 10.2007) sedan, 5 nəsil, NF
Hyundai Sonata (09.2004 - 10.2007) sedan, 5 nəsil, NF
Hyundai Sonata (09.2004 - 10.2007) sedan, 5 nəsil, NF

Hyundai G6DB sadə – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai G6DB sadə mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai G6DB sadə mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai G6DB sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G6DB sadə mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai G6DB sadə mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G6DB sadə mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai G6DB sadə mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.