Mühərrik: Hyundai G6DA

Hyundai G6DA mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 3778
Mühərrikin gücü, a.g. 252 - 315
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 345 (35) / 3500
348 (35) / 4500
350 (36) / 4500
353 (36) / 4500
358 (37) / 4000
358 (37) / 4500
369 (38) / 4400
397 (40) / 5000
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 9.5 - 13.8
Mühərrik növü V-şəkilli, 6-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 252 (185) / 6000
260 (191) / 6000
262 (193) / 6000
264 (194) / 6000
266 (196) / 6000
275 (202) / 6000
290 (213) / 6200
315 (232) / 6000
Sıxılma nisbəti 10.4 - 11.5
Silindr diametri, mm 96
Porşen, mm 87
CO2 emissiyası, q/km 258
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4

G6DA istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Equus (04.2010 - 05.2013) sedan, 2 nəsil
Hyundai Equus (11.2003 - 12.2008) restylinq, sedan, 1 nəsil, LZ/YJ
Hyundai Genesis (08.2011 - 03.2014) restylinq, sedan, 1 nəsil
Hyundai Genesis (11.2008 - 12.2012) sedan, 1 nəsil
Hyundai Grandeur (09.2005 - 11.2009) sedan, 4 nəsil, TG
Hyundai ix55 (10.2006 - 10.2013) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, EN
Hyundai Veracruz (09.2007 - 09.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Veracruz (10.2006 - 10.2015) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil

Hyundai G6DA – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai G6DA mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai G6DA mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai G6DA mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G6DA mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai G6DA mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G6DA mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai G6DA mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.