Mühərrik: Hyundai G4KE

Hyundai G4KE mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2359
Mühərrikin gücü, a.g. 159 - 188
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 219 (22) / 4250
221 (23) / 4000
225 (23) / 3750
225 (23) / 4000
225 (23) / 4250
226 (23) / 3750
226 (23) / 4250
227 (23) / 3750
227 (23) / 4000
228 (23) / 4000
229 (23) / 3750
229 (23) / 4000
231 (24) / 4000
232 (24) / 3750
239 (24) / 4000
240 (24) / 4000
241 (25) / 4000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Regular (AI-92, AI-95)
Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Газ/бензин
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.8 - 12.4
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə CVVT
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 159 (117) / 5500
161 (118) / 5800
170 (125) / 6000
171 (126) / 6000
173 (127) / 6000
174 (128) / 5800
174 (128) / 6000
175 (129) / 6000
176 (129) / 6000
180 (132) / 6000
182 (134) / 6000
185 (136) / 6000
188 (138) / 6000
Sıxılma nisbəti 10.5 - 11.3
Silindr diametri, mm 88
Porşen, mm 97
CO2 emissiyası, q/km 208 - 301
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop xeyr
опция производителя

G4KE istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Grand Starex (12.2017 - 04.2021) 2-й restylinq, автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai Grand Starex (08.2015 - 11.2017) restylinq, автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai Grand Starex (05.2007 - 07.2015) автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai Grandeur (05.2012 - 07.2015) sedan, 5 nəsil, HG
Hyundai H1 (11.2013 - 05.2018) restylinq, минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai H1 (05.2007 - 08.2015) минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai NF (08.2004 - 03.2008) sedan, 1 nəsil
Hyundai Santa Fe (03.2018 - 03.2021) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, TM
Hyundai Santa Fe (09.2015 - 01.2019) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, DM
Hyundai Santa Fe (08.2012 - 02.2016) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, DM
Hyundai Santa Fe (01.2010 - 08.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, CM
Hyundai Santa Fe (08.2009 - 08.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, CM
Hyundai Santa Fe (08.2009 - 04.2012) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, CM
Hyundai Sonata (04.2008 - 09.2010) restylinq, sedan, 5 nəsil, NF
Hyundai Sonata (11.2007 - 10.2010) restylinq, sedan, 5 nəsil, NF
Hyundai Tucson (10.2013 - 02.2015) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil
Hyundai Tucson (08.2009 - 09.2013) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, LM

Hyundai G4KE – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai G4KE mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai G4KE mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai G4KE mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4KE mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai G4KE mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4KE mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai G4KE mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.