Mühərrik: Hyundai G4ED-G

Hyundai G4ED-G mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1599
Mühərrikin gücü, a.g. 103 - 105
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 141 (14) / 4500
143 (15) / 3000
143 (15) / 3200
143 (15) / 4500
144 (15) / 3000
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.9 - 9.4
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 103 (76) / 5800
105 (77) / 5800
Sıxılma nisbəti 10
Silindr diametri, mm 76.5
Porşen, mm 87
CO2 emissiyası, q/km 156 - 183
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 3 - 4

G4ED-G istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Accent (04.2003 - 03.2006) restylinq, hetçbek 3 дв., 2 nəsil, LC2
Hyundai Accent (04.2003 - 03.2006) restylinq, sedan, 2 nəsil, LC2
Hyundai Accent (07.1999 - 03.2003) hetçbek 3 дв., 2 nəsil, LC
Hyundai Accent (07.1999 - 03.2003) sedan, 2 nəsil, LC
Hyundai Accent (04.2003 - 03.2006) restylinq, hetçbek 3 дв., 2 nəsil, LC2
Hyundai Accent (04.2003 - 03.2006) restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, LC2
Hyundai Accent (04.2003 - 03.2006) restylinq, sedan, 2 nəsil, LC2
Hyundai Getz (09.2002 - 09.2005) hetçbek 3 дв., 1 nəsil
Hyundai Getz (09.2002 - 09.2005) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Getz (09.2002 - 09.2005) hetçbek 3 дв., 1 nəsil
Hyundai Getz (09.2002 - 09.2005) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (06.2008 - 12.2010) 2-й restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (02.2005 - 05.2008) restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (02.2001 - 01.2005) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (06.2008 - 12.2010) 2-й restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (02.2005 - 05.2008) restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil
Hyundai Matrix (02.2001 - 01.2005) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil

Hyundai G4ED-G – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai G4ED-G mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai G4ED-G mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai G4ED-G mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4ED-G mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai G4ED-G mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4ED-G mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai G4ED-G mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.