Mühərrik: Hyundai G4CS

Hyundai G4CS mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2351
Mühərrikin gücü, a.g. 114 - 130
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 182 (19) / 4000
186 (19) / 2400
189 (19) / 3500
190 (19) / 2500
193 (20) / 3500
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-92
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 8.9 - 9.5
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə катализатор
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 114 (84) / 4500
117 (86) / 4500
130 (96) / 4500
Sıxılma nisbəti 8.6
Silindr diametri, mm 86.5
Porşen, mm 100
Hər silindr üçün klapanların sayı 2

G4CS istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Grandeur (11.1989 - 08.1992) restylinq, sedan, 1 nəsil, L
Hyundai Grandeur (05.1986 - 10.1989) sedan, 1 nəsil, L
Hyundai H100 (03.1993 - 09.2003) минивэн, 1 nəsil
Hyundai H100 (03.1993 - 09.2003) цельнометаллический фургон, 1 nəsil
Hyundai H200 (03.1997 - 02.2007) цельнометаллический фургон, 1 nəsil
Hyundai Sonata (06.1988 - 02.1991) sedan, 2 nəsil, Y2
Hyundai Sonata (06.1988 - 02.1992) sedan, 2 nəsil, Y2

Hyundai G4CS – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai G4CS mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai G4CS mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai G4CS mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4CS mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai G4CS mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai G4CS mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai G4CS mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.