Mühərrik: Hyundai D4CB

Hyundai D4CB mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2497
Mühərrikin gücü, a.g. 116 - 178
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 255 (26) / 1500
294 (30) / 1500
320 (33) / 2000
324 (33) / 2000
324 (33) / 2200
343 (35) / 1500
343 (35) / 2250
353 (36) / 2000
353 (36) / 2500
373 (38) / 1500
392 (40) / 2000
392 (40) / 2500
402 (41) / 2000
422 (43) / 2500
441 (45) / 2250
451 (46) / 2250
451 (46) / 2500
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 7.9 - 12.8
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 116 (85) / 3800
130 (96) / 3800
133 (98) / 3800
136 (100) / 3600
136 (100) / 3800
140 (103) / 3600
140 (103) / 3800
145 (107) / 3800
145 (107) / 4000
150 (110) / 3600
170 (125) / 3600
170 (125) / 3800
174 (128) / 3800
175 (129) / 3600
178 (131) / 3800
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 179 - 238
Hər silindr üçün klapanların sayı 2 - 4

D4CB istifadə edilən Hyundai modelləri


Hyundai Grand Starex (12.2017 - 04.2021) 2-й restylinq, автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai Grand Starex (08.2015 - 11.2017) restylinq, автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai Grand Starex (05.2007 - 07.2015) автобус, 2 nəsil, TQ
Hyundai H1 (12.2017 - ∞) 2-й restylinq, минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai H1 (11.2013 - 05.2018) restylinq, минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai H1 (05.2007 - 08.2015) минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai H1 (09.2004 - 04.2007) restylinq, минивэн, 1 nəsil, A1
Hyundai H350 (09.2014 - ∞) шасси, 1 nəsil
Hyundai H350 (09.2014 - ∞) автобус, 1 nəsil
Hyundai H350 (09.2014 - ∞) цельнометаллический фургон, 1 nəsil
Hyundai HD35 (11.2014 - ∞) фургон, 1 nəsil
Hyundai HD35 (11.2014 - ∞) бортовой грузовик, 1 nəsil
Hyundai Libero (03.2000 - 12.2007) бортовой грузовик, 1 nəsil, SR
Hyundai Porter (02.2015 - 11.2018) бортовой грузовик, 2 nəsil
Hyundai Starex (11.2013 - 12.2017) restylinq, минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai Starex (05.2007 - 10.2013) минивэн, 2 nəsil, TQ
Hyundai Starex (01.2004 - 02.2007) restylinq, минивэн, 1 nəsil, A1
Hyundai Starex (03.1997 - 12.2003) минивэн, 1 nəsil, A1

Hyundai D4CB – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

Hyundai D4CB mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma Hyundai D4CB mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

Hyundai D4CB mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai D4CB mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

Hyundai D4CB mühərrikləri

Daxiliyanma Hyundai D4CB mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil Hyundai D4CB mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.