Mühərrik: BMW N63B44

BMW N63B44 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 4395
Mühərrikin gücü, a.g. 400 - 530
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 450 (46) / 4500
600 (61) / 1750
600 (61) / 4500
610 (62) / 4500
650 (66) / 1800
650 (66) / 2000
650 (66) / 4500
650 (66) / 4750
700 (71) / 2000
700 (71) / 4500
750 (77) / 1800
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 8.9 - 13.8
Mühərrik növü V-şəkilli, 8-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 400 (294) / 5500
400 (294) / 6400
407 (299) / 5500
407 (299) / 6400
445 (327) / 5500
445 (327) / 6000
449 (330) / 5500
450 (331) / 5500
450 (331) / 6000
450 (331) / 6400
455 (335) / 5500
462 (340) / 6000
530 (390) / 5500
Sıxılma nisbəti 10.5
Silindr diametri, mm 89
Porşen, mm 88.3
Supercharger Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 199 - 292
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

N63B44 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (10.2016 - 05.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya Gran Turismo (07.2013 - 12.2016) restylinq, liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (10.2009 - 06.2013) liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (07.2013 - 12.2016) restylinq, liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (10.2009 - 08.2013) liftback, 6 nəsil, F07
BMW 6-Seriya (03.2015 - 05.2018) restylinq, kabrio, 3 nəsil, F12
BMW 6-Seriya (02.2015 - 05.2018) restylinq, kupe, 3 nəsil, F13
BMW 6-Seriya (06.2011 - 02.2015) kabrio, 3 nəsil, F12
BMW 6-Seriya (06.2011 - 02.2015) kupe, 3 nəsil, F13
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (06.2008 - 07.2012) sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2008 - 07.2012) sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2008 - 07.2012) sedan, 5 nəsil, F01
BMW X5 (06.2018 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, G05
BMW X5 (10.2013 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (05.2010 - 09.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (06.2010 - 08.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (06.2010 - 08.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X6 (07.2019 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G06
BMW X6 (06.2014 - 01.2020) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F16
BMW X6 (06.2012 - 05.2014) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71
BMW X6 (11.2008 - 05.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71

BMW N63B44 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW N63B44 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW N63B44 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW N63B44 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N63B44 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW N63B44 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N63B44 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW N63B44 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.