Mühərrik: BMW N57D30OL

BMW N57D30OL mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2993
Mühərrikin gücü, a.g. 245 - 258
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 520 (53) / 1750
540 (55) / 1750
540 (55) / 3000
560 (57) / 1500
560 (57) / 2000
560 (57) / 2750
560 (57) / 3000
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 5.7 - 8.9
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 245 (180) / 4000
249 (183) / 4000
258 (190) / 4000
Sıxılma nisbəti 16.5
Silindr diametri, mm 84
Porşen, mm 90
Supercharger Turbo
Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 148 - 195
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

N57D30OL istifadə edilən BMW modelləri


BMW 3-Seriya (03.2010 - 07.2013) restylinq, kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (02.2010 - 10.2014) restylinq, kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 09.2011) restylinq, sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 06.2012) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2008 - 07.2012) sedan, 5 nəsil, F01
BMW X3 (06.2014 - 11.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X3 (11.2010 - 05.2014) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X5 (10.2013 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (06.2010 - 08.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X6 (06.2012 - 05.2014) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71
BMW X6 (11.2008 - 05.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71

BMW N57D30OL – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW N57D30OL mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW N57D30OL mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW N57D30OL mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N57D30OL mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW N57D30OL mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N57D30OL mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW N57D30OL mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.