Mühərrik: BMW N55B30

BMW N55B30 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2979
Mühərrikin gücü, a.g. 300 - 440
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 300 (31) / 5000
400 (41) / 1200
400 (41) / 1300
400 (41) / 5000
450 (46) / 1300
450 (46) / 4500
450 (46) / 5000
465 (47) / 5250
600 (61) / 4000
660 (67) / 4500
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Benzin AI-92
Benzin AI-98
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 6.8 - 12.1
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 300 (221) / 5800
300 (221) / 6250
306 (225) / 5800
306 (225) / 6000
306 (225) / 6250
306 (225) / 6400
320 (235) / 5800
320 (235) / 6000
326 (240) / 5800
326 (240) / 6000
340 (250) / 5800
350 (257) / 5800
354 (260) / 5800
360 (265) / 6000
410 (302) / 6250
440 (324) / 6250
Sıxılma nisbəti 10.2
Silindr diametri, mm 84
Porşen, mm 89.6
Supercharger Turbo
Twin turbo
CO2 emissiyası, q/km 158 - 236
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

N55B30 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 1-Seriya (03.2015 - 05.2017) restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 1-Seriya (09.2012 - 03.2014) hetçbek 3 дв., 2 nəsil, F21
BMW 1-Seriya (09.2011 - 02.2015) hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 3-Seriya (07.2012 - 08.2015) vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (03.2010 - 07.2013) restylinq, kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (02.2010 - 10.2014) restylinq, kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 09.2011) restylinq, sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 06.2012) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (03.2010 - 03.2014) restylinq, kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (03.2010 - 03.2014) restylinq, kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2006 - 02.2010) kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2006 - 02.2010) kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya Gran Turismo (05.2013 - 06.2016) liftback, 6 nəsil, F34
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya Gran Turismo (07.2013 - 12.2016) restylinq, liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (10.2009 - 06.2013) liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (07.2013 - 12.2016) restylinq, liftback, 6 nəsil, F07
BMW 5-Seriya Gran Turismo (10.2009 - 08.2013) liftback, 6 nəsil, F07
BMW 6-Seriya (03.2015 - 05.2018) restylinq, sedan, 3 nəsil, F06
BMW 6-Seriya (03.2015 - 05.2018) restylinq, kabrio, 3 nəsil, F12
BMW 6-Seriya (02.2015 - 05.2018) restylinq, kupe, 3 nəsil, F13
BMW 6-Seriya (06.2012 - 02.2015) sedan, 3 nəsil, F06
BMW 6-Seriya (06.2011 - 02.2015) kupe, 3 nəsil, F13
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2012 - 07.2015) restylinq, sedan, 5 nəsil, F01
BMW 7-Seriya (07.2008 - 07.2012) sedan, 5 nəsil, F01
BMW X3 (11.2010 - 05.2014) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X4 (06.2014 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, F26
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (06.2010 - 08.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (06.2010 - 08.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X5 (10.2013 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (05.2010 - 09.2013) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, E70
BMW X6 (06.2014 - 01.2020) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F16
BMW X6 (06.2012 - 05.2014) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71
BMW X6 (11.2008 - 05.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E71

BMW N55B30 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW N55B30 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW N55B30 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW N55B30 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N55B30 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW N55B30 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N55B30 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW N55B30 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.