Mühərrik: BMW N47D20 sadə

BMW N47D20 sadə mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1995
Mühərrikin gücü, a.g. 116 - 184
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 260 (27) / 1750
300 (31) / 1750
350 (36) / 1750
350 (36) / 4000
380 (39) / 1750
380 (39) / 1900
380 (39) / 2750
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 4.9 - 5.6
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 116 (85) / 4000
143 (105) / 4000
163 (120) / 3250
177 (130) / 4000
184 (135) / 4000
Sıxılma nisbəti 16.5
Silindr diametri, mm 84
Porşen, mm 90
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

N47D20 sadə istifadə edilən BMW modelləri


BMW 1-Seriya (09.2012 - 03.2014) hetçbek 3 дв., 2 nəsil, F21
BMW 1-Seriya (09.2011 - 02.2015) hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 1-Seriya (04.2011 - 10.2013) 2-й restylinq, kupe, 1 nəsil, E82
BMW 1-Seriya (04.2011 - 10.2013) 2-й restylinq, kabrio, 1 nəsil, E88
BMW 1-Seriya (03.2008 - 03.2011) restylinq, kabrio, 1 nəsil, E88
BMW 1-Seriya (11.2007 - 03.2011) restylinq, kupe, 1 nəsil, E82
BMW 1-Seriya (05.2007 - 08.2012) restylinq, hetçbek 3 дв., 1 nəsil, E81
BMW 1-Seriya (03.2007 - 08.2011) restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, E87
BMW 1-Seriya (04.2008 - 03.2011) restylinq, kabrio, 1 nəsil, E88
BMW 1-Seriya (10.2007 - 03.2011) restylinq, kupe, 1 nəsil, E82
BMW 3-Seriya (07.2012 - 08.2015) vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (03.2010 - 07.2013) restylinq, kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (02.2010 - 10.2014) restylinq, kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 09.2011) restylinq, sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 06.2012) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (08.2006 - 02.2010) kabrio, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (07.2006 - 02.2010) kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (01.2005 - 08.2008) sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (12.2004 - 08.2008) vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (05.2012 - 10.2015) vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (03.2010 - 03.2014) restylinq, kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 01.2012) restylinq, sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2008 - 06.2012) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (09.2006 - 02.2010) kupe, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (12.2004 - 08.2008) sedan, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya (12.2004 - 08.2008) vaqon, 5 nəsil, E90
BMW 3-Seriya Gran Turismo (07.2016 - 10.2020) restylinq, liftback, 6 nəsil, F34
BMW 3-Seriya Gran Turismo (05.2013 - 06.2016) liftback, 6 nəsil, F34
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (03.2007 - 09.2010) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E60
BMW 5-Seriya (03.2007 - 03.2010) restylinq, sedan, 5 nəsil, E60
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (09.2007 - 03.2010) restylinq, vaqon, 5 nəsil, E61
BMW 5-Seriya (09.2007 - 02.2010) restylinq, sedan, 5 nəsil, E60
BMW X1 (07.2012 - 05.2015) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E84
BMW X1 (10.2009 - 06.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E84
BMW X3 (11.2010 - 05.2014) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X3 (10.2006 - 10.2010) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E83
BMW X3 (11.2010 - 05.2014) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X3 (10.2006 - 10.2010) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E83
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15

BMW N47D20 sadə – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW N47D20 sadə mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW N47D20 sadə mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW N47D20 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N47D20 sadə mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW N47D20 sadə mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N47D20 sadə mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW N47D20 sadə mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.