Mühərrik: BMW N20B20

BMW N20B20 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1997
Mühərrikin gücü, a.g. 184 - 245
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 270 (28) / 1250
270 (28) / 4500
270 (28) / 4600
350 (36) / 1250
350 (36) / 4800
450 (46) / 4800
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 3.3 - 8.6
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 184 (135) / 5000
184 (135) / 6250
231 (170) / 6000
245 (180) / 4400
245 (180) / 5000
245 (180) / 6000
245 (180) / 6500
Sıxılma nisbəti 10.7 - 11
Silindr diametri, mm 82 - 94
Porşen, mm 90.1 - 94.6
Supercharger Turbo
Silindrlərin həcmini dəyişmə mexanizmi xeyr
CO2 emissiyası, q/km 77 - 184
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

N20B20 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 2-Seriya Active Tourer (03.2014 - 02.2018) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, F45
BMW 3-Seriya (05.2015 - 06.2019) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (07.2012 - 08.2015) vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2012 - 10.2015) vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (10.2011 - 08.2015) sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya Gran Turismo (07.2016 - 10.2020) restylinq, liftback, 6 nəsil, F34
BMW 3-Seriya Gran Turismo (05.2013 - 06.2016) liftback, 6 nəsil, F34
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (04.2010 - 08.2013) vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (11.2009 - 08.2013) sedan, 6 nəsil, F10
BMW X1 (07.2012 - 05.2015) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E84
BMW X1 (10.2009 - 06.2012) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, E84
BMW X3 (11.2010 - 05.2014) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X4 (06.2014 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, F26
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW X5 (10.2013 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15
BMW Z4 (03.2013 - 04.2017) restylinq, kabrio, 2 nəsil, E89
BMW Z4 (01.2009 - 02.2013) kabrio, 2 nəsil, E89

BMW N20B20 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW N20B20 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW N20B20 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW N20B20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N20B20 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW N20B20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW N20B20 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW N20B20 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.