Mühərrik: BMW B58B30M0

BMW B58B30M0 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2998
Mühərrikin gücü, a.g. 286 - 340
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 450 (46) / 1380
450 (46) / 1500
450 (46) / 3500
450 (46) / 5000
450 (46) / 5200
500 (51) / 1600
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 2.8 - 9.5
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Püskürmə Forsunka
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 286 (210) / 6500
306 (225) / 5500
326 (240) / 5500
326 (240) / 6500
340 (250) / 5000
340 (250) / 5500
340 (250) / 6500
Sıxılma nisbəti 11
Silindr diametri, mm 82
Porşen, mm 94.6
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 65 - 211
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

B58B30M0 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 3-Seriya Gran Turismo (07.2016 - 10.2020) restylinq, liftback, 6 nəsil, F34
BMW 7-Seriya (01.2019 - ∞) restylinq, sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - 12.2018) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - ∞) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - 12.2018) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 8-Seriya (01.2022 - ∞) restylinq, sedan, 2 nəsil, G16
BMW 8-Seriya (01.2022 - ∞) restylinq, kabrio, 2 nəsil, G14
BMW 8-Seriya (01.2022 - ∞) restylinq, kupe, 2 nəsil, G15
BMW 8-Seriya (06.2019 - 03.2022) sedan, 2 nəsil, G16
BMW 8-Seriya (11.2018 - 03.2022) kabrio, 2 nəsil, G14
BMW 8-Seriya (06.2018 - 03.2022) kupe, 2 nəsil, G15
BMW X5 (06.2018 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 4 nəsil, G05
BMW X6 (07.2019 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G06
BMW X7 (10.2018 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, G07

BMW B58B30M0 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW B58B30M0 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW B58B30M0 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW B58B30M0 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B58B30M0 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW B58B30M0 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B58B30M0 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW B58B30M0 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.