Mühərrik: BMW B58B30

BMW B58B30 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 2998
Mühərrikin gücü, a.g. 286 - 387
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 240 (24) / 5000
450 (46) / 1380
450 (46) / 1500
450 (46) / 3500
450 (46) / 4800
450 (46) / 5000
450 (46) / 5200
500 (51) / 1520
500 (51) / 1800
500 (51) / 1900
500 (51) / 4500
500 (51) / 4800
500 (51) / 5000
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 2.3 - 8.9
Mühərrik növü Sıralı, 6-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 286 (210) / 6000
326 (240) / 5500
333 (245) / 6250
340 (250) / 5000
340 (250) / 5500
340 (250) / 6500
360 (265) / 6500
374 (275) / 5500
387 (285) / 5800
Sıxılma nisbəti 10.2 - 11
Silindr diametri, mm 82
Porşen, mm 94.6
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 53 - 204
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

B58B30 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 2-Seriya (05.2017 - ∞) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F23
BMW 3-Seriya (10.2018 - ∞) sedan, 7 nəsil, G20
BMW 3-Seriya (06.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 06.2019) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 4-Seriya (06.2021 - ∞) liftback, 2 nəsil, G26
BMW 4-Seriya (09.2020 - ∞) kabrio, 2 nəsil, G23
BMW 4-Seriya (06.2020 - ∞) kupe, 2 nəsil, G22
BMW 4-Seriya (01.2017 - 01.2020) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (01.2017 - 10.2020) restylinq, liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (01.2017 - 06.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (10.2016 - 05.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (02.2017 - 06.2020) vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (10.2016 - 06.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 6-Seriya Gran Turismo (05.2020 - ∞) restylinq, liftback, 1 nəsil, G32
BMW 6-Seriya Gran Turismo (06.2017 - 05.2020) liftback, 1 nəsil, G32
BMW X3 (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2017 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2017 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW Z4 (08.2018 - ∞) kabrio, 3 nəsil, G29

BMW B58B30 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW B58B30 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW B58B30 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW B58B30 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B58B30 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW B58B30 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B58B30 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW B58B30 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.