Mühərrik: BMW B48B20

BMW B48B20 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1998
Mühərrikin gücü, a.g. 156 - 306
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 250 (26) / 1300
270 (28) / 2350
270 (28) / 4600
280 (29) / 4600
290 (30) / 1350
290 (30) / 4250
290 (30) / 4600
300 (31) / 1350
300 (31) / 3700
300 (31) / 4000
320 (33) / 4200
350 (36) / 1450
350 (36) / 4500
350 (36) / 4800
400 (41) / 1550
400 (41) / 4400
400 (41) / 4500
450 (46) / 4500
İstifadə olunan yanacaq Benzin Premium (AI-98)
Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 1.9 - 7.9
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 156 (115) / 4500
163 (120) / 6500
184 (135) / 5000
184 (135) / 6500
192 (141) / 4700
192 (141) / 6000
197 (145) / 4500
197 (145) / 6500
231 (170) / 6000
249 (183) / 4000
249 (183) / 5000
249 (183) / 5200
249 (183) / 6500
252 (185) / 5200
252 (185) / 6500
258 (190) / 5000
258 (190) / 6500
306 (225) / 6250
Sıxılma nisbəti 10.2 - 11
Silindr diametri, mm 82
Porşen, mm 94.6
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 40 - 183
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

B48B20 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 2-Seriya (05.2017 - ∞) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F23
BMW 2-Seriya (05.2017 - 10.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F22
BMW 2-Seriya (03.2014 - 05.2017) kupe, 1 nəsil, F22
BMW 2-Seriya Gran Tourer (03.2018 - ∞) restylinq, минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 2-Seriya Gran Tourer (02.2015 - 01.2018) минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 3-Seriya (10.2018 - ∞) sedan, 7 nəsil, G20
BMW 3-Seriya (06.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 06.2019) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 4-Seriya (06.2021 - ∞) liftback, 2 nəsil, G26
BMW 4-Seriya (09.2020 - ∞) kabrio, 2 nəsil, G23
BMW 4-Seriya (06.2020 - ∞) kupe, 2 nəsil, G22
BMW 4-Seriya (01.2017 - 01.2020) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (01.2017 - 10.2020) restylinq, liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (01.2017 - 06.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (10.2016 - 05.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (02.2017 - 06.2020) vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (10.2016 - 06.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 6-Seriya Gran Turismo (05.2020 - ∞) restylinq, liftback, 1 nəsil, G32
BMW 6-Seriya Gran Turismo (06.2017 - 05.2020) liftback, 1 nəsil, G32
BMW 7-Seriya (01.2019 - ∞) restylinq, sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - 12.2018) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - ∞) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW 7-Seriya (07.2015 - 12.2018) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW X1 (04.2016 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F48
BMW X1 (09.2015 - 06.2019) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F48
BMW X3 (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2017 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2017 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X4 (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, G02
BMW X4 (03.2018 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, G02
BMW Z4 (08.2018 - ∞) kabrio, 3 nəsil, G29

BMW B48B20 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW B48B20 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW B48B20 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW B48B20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B48B20 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW B48B20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B48B20 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW B48B20 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.