Mühərrik: BMW B47D20

BMW B47D20 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1995
Mühərrikin gücü, a.g. 116 - 231
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 270 (28) / 1250
320 (33) / 1500
320 (33) / 3000
330 (34) / 2500
330 (34) / 2750
350 (36) / 1750
350 (36) / 2500
360 (37) / 2500
380 (39) / 2750
400 (41) / 1750
400 (41) / 2500
400 (41) / 2750
450 (46) / 1500
450 (46) / 3000
500 (51) / 1500
500 (51) / 2000
İstifadə olunan yanacaq Dizel
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 3.9 - 6.2
Mühərrik növü Sıralı, 4-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 116 (85) / 4000
150 (110) / 4000
163 (120) / 4000
184 (135) / 4000
190 (140) / 4000
224 (165) / 4400
231 (170) / 4400
Sıxılma nisbəti 16.5
Silindr diametri, mm 84
Porşen, mm 90
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 102 - 150
Klapan DOHC
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop опционально

B47D20 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 1-Seriya (06.2017 - 01.2020) 2-й restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 1-Seriya (03.2015 - 05.2017) restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 2-Seriya (07.2021 - ∞) kupe, 2 nəsil, G42
BMW 2-Seriya (05.2017 - 10.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F22
BMW 2-Seriya (05.2017 - ∞) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F23
BMW 2-Seriya (10.2014 - 04.2017) kabrio, 1 nəsil, F23
BMW 2-Seriya Gran Tourer (03.2018 - ∞) restylinq, минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 2-Seriya Gran Tourer (02.2015 - 01.2018) минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 3-Seriya (10.2018 - ∞) sedan, 7 nəsil, G20
BMW 3-Seriya (06.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 06.2019) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 4-Seriya (06.2021 - ∞) liftback, 2 nəsil, G26
BMW 4-Seriya (06.2020 - ∞) kupe, 2 nəsil, G22
BMW 4-Seriya (01.2017 - 01.2020) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (01.2017 - 10.2020) restylinq, liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (01.2017 - 06.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (03.2014 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (10.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (02.2014 - 02.2017) liftback, 1 nəsil, F36
BMW 4-Seriya (07.2013 - 02.2017) kupe, 1 nəsil, F32
BMW 4-Seriya (07.2013 - 10.2016) kabrio, 1 nəsil, F33
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (10.2016 - 05.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (05.2020 - ∞) restylinq, sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (02.2017 - 06.2020) vaqon, 7 nəsil, G31
BMW 5-Seriya (10.2016 - 06.2020) sedan, 7 nəsil, G30
BMW 5-Seriya (09.2013 - 12.2016) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F11
BMW 5-Seriya (09.2013 - 02.2017) restylinq, sedan, 6 nəsil, F10
BMW 6-Seriya Gran Turismo (05.2020 - ∞) restylinq, liftback, 1 nəsil, G32
BMW 6-Seriya Gran Turismo (06.2017 - 05.2020) liftback, 1 nəsil, G32
BMW 7-Seriya (07.2015 - 12.2018) sedan, 6 nəsil, G11, G12
BMW X1 (05.2019 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F48
BMW X1 (09.2015 - 06.2019) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F48
BMW X3 (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2017 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X3 (06.2014 - 11.2017) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, F25
BMW X3 (06.2017 - ∞) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, G01
BMW X4 (06.2021 - ∞) restylinq, jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, G02
BMW X4 (03.2018 - 06.2021) jeep/suv 5 qapı, 2 nəsil, G02
BMW X4 (06.2014 - 09.2018) jeep/suv 5 qapı, 1 nəsil, F26
BMW X5 (10.2013 - 06.2018) jeep/suv 5 qapı, 3 nəsil, F15

BMW B47D20 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW B47D20 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW B47D20 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW B47D20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B47D20 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW B47D20 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B47D20 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW B47D20 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.