Mühərrik: BMW B38B15

BMW B38B15 mühərriki haqqında tam məlumat


Mühərrikin həcmi, sm3 1499
Mühərrikin gücü, a.g. 102 - 140
Maksimum tork, N * m (kq * m) rpm-də. 180 (18) / 3800
190 (19) / 3800
220 (22) / 1250
220 (22) / 1400
220 (22) / 4000
220 (22) / 4200
220 (22) / 4300
İstifadə olunan yanacaq Benzin
Benzin AI-95
Yanacaq sərfiyyatı, l/100 km 5.9 - 6.5
Mühərrik növü Sıralı, 3-silindrli
Püskürmə непосредственный впрыск топлива
Maksimum güc, at gücü (kW) rpm-də 102 (75) / 6000
109 (80) / 6500
136 (100) / 4400
136 (100) / 4500
136 (100) / 6000
140 (103) / 6000
140 (103) / 6500
Sıxılma nisbəti 11
Silindr diametri, mm 82
Porşen, mm 94.6
Supercharger Turbo
CO2 emissiyası, q/km 119 - 148
Hər silindr üçün klapanların sayı 4
Start-Stop Bəli

B38B15 istifadə edilən BMW modelləri


BMW 1-Seriya (06.2017 - 01.2020) 2-й restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 1-Seriya (03.2015 - 05.2017) restylinq, hetçbek 5 qapı, 2 nəsil, F20
BMW 2-Seriya (05.2017 - ∞) restylinq, kabrio, 1 nəsil, F23
BMW 2-Seriya (05.2017 - 10.2020) restylinq, kupe, 1 nəsil, F22
BMW 2-Seriya Active Tourer (01.2018 - 04.2020) restylinq, hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, F45
BMW 2-Seriya Active Tourer (03.2014 - 06.2018) hetçbek 5 qapı, 1 nəsil, F45
BMW 2-Seriya Gran Tourer (03.2018 - ∞) restylinq, минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 2-Seriya Gran Tourer (02.2015 - 01.2018) минивэн, 1 nəsil, F46
BMW 3-Seriya (06.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 06.2019) restylinq, vaqon, 6 nəsil, F30
BMW 3-Seriya (05.2015 - 01.2019) restylinq, sedan, 6 nəsil, F30

BMW B38B15 – hər hansı bir enerjini avtomobili hərəkətə gətirmək üçün lazım olan mexaniki enerjiyə çevirən mühərrik. Avtomobil mühərriki kimi daxili yanma mühərriki, xariciyanma mühərriki (buxar mühərriki və Stirlinq mühərriki), elektrik, əvvəlcədən burulub açılmış nazim çarxın enerjisindən və ya təzyiq altındakı qaz enerjisindən istifadə edən mühərriklər tətbiq oluna bilər.

BMW B38B15 mühərrikləri

Müasir avtomobillərdə, əsasən, daxiliyanma BMW B38B15 mühərriki işlədilir. Daxiliyanma mühərriki konstruksiyasına görə rotorlu və porşenli olur. Geniş yayılmış porşenli Avtomobil mühərriki silindrlərinin sayına və yerləşməsinə, işçi həcminə (litraj), təyinatına və s. görə növlərə ayrılır. Porşenli daxiliyanma mühərrikinin silindrlərinin sayı 1-dən 16-ya qədərdir. Birsilindrli mühərrikin işi müntəzəm olmadığından avtomobillərdə nadir hallarda quraşdırılır. Silindrlərin sayı artdıqca mühərrikin işinin müntəzəmliyi və avtomobilin hərəkət səlisliyi yüksəlir. Bununla yanaşı sürtünmə itkiləri artdığına görə avtomobillərdə 12-dən artıq silindr nadir hallarda tətbiq edilir. İş prosesinin xarakterinə görə dördtaktlı və ikitaktlı, yanacağın alışdırılma üsuluna görə qığılcım (karbüratorlu, yaxud benzinlə işləyən mühərrik də deyilir) və sıxılma ilə alışdırılan (dizel mühərriki) daxiliyanma mühərrikilər olur.

BMW B38B15 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B38B15 mühərrikin işləməsi üçün yanacaqla hava müəyyən nisbətdə qarışdırılmalıdır. Benzinlə işləyən daxiliyanma mühərrikidə yanacağın hava ilə qarışdırılması prosesi silindrdən kənarda (karbüratorda), yaxud bilavasitə silindrin daxilində (benzin püskürməli mühərrik) baş verə bilər. Müasir avtomobil mühərrikilərində karbürator, demək olar ki, tamamilə injektorlarla əvəz olunur. Benzin mühərriklərində yanacaq alışdırma şamı ilə alışdırılır, dizel mühərriklərində isə forsunkadan silindrə püskürdülən yanacaq orada özbaşına alışır. Əsasən, böyük avtomobillərdə tətbiq olunan dizel mühərriki nisbətən az yanacaq sərf edir, lakin ağır və səs-küylüdür. Elektron idarəetməli dizellərin yeni qida (yanacaq təchizatı) sistemi avtomobillərin səsini, tüstüsünü və s.azaltmağa imkan verir.

BMW B38B15 mühərrikləri

Daxiliyanma BMW B38B15 mühərrikidən çıxan işlənmiş qazın zərərli maddələri katalitik neytrallaşdırıcılar vasitəsilə azaldılır. Qaz balonlu avtomobil BMW B38B15 mühərriki atm.-i nisbətən az çirkləndirir. Belə mühərriklərdə maye (propan və butan qarışığı) və sıxılmış (əsasən, metan) qazdan istifadə edilir. Avtomobil mühərriki üçün perspektivli yanacaq növü hidrogendir. Mühərrikində yanacaq kimi hidrogendən istifadə edilən avtomobillər (məs., BMW) atmosferi, demək olar ki, çirkləndirmir. Avtomobil mühərrikinin gücü, fırlanma momenti, həmçinin bunların mühərrikin valının fırlanma tezliyindən asılılığı onu xarakterizə edən əsas göstəricilərdir. Mühərrikin gücü 2,5 kVt-dan (kiçiklitrajlı avtomobil) 800 kVt-a qədər və daha böyük ("Formula–1") ola bilər. Porşenli daxiliyanma mühərrikin konstruksiyasının təkmilləşdirilməsi onun gücünün artırılması, kütləsinin qabarit ölçülərinin və eyni zamanda yanacaq sərfinin azaldılması istiqamətində aparılır. Yanacağa qənaət etmək üçün bəzi mühərriklərdə ayrı-ayrı silindrlərin işinin dayandırılma imkanı vardır. Alternativ enerji mənbəyi ilə işləyən hibrid avtomobillərdə aparan təkərlərin intiqalı kimi daxiliyanma mühərriki ilə yanaşı elektrik mühərrikindən də istifadə olunur.